Jsme členy PSZV


Náš partner pro oblast CSR


Náš partner
v oblasti autodopravy


Náš partner
v oblasti personálního poradenství


Náš partner
v oblasti fyzioterapie a masáží

<seznamovací agentura náhodaSeznamovací agentura


Jsme na LinkedIn,
připojte se!

Zážitkové vzdělávání

Motto: Pověz mi a zapomenu; ukaž mi a já si vzpomenu;
ale nech mne se zúčastnit a já pochopím.
Konfucius

Zážitkové vzdělávání je moderní metoda, která využívá přirozený proces učení ze zážitku a jeho následného vědomého i podvědomého zpracování. Proces velmi podobný efektivnímu učení, které přirozeně a nevědomky používají děti, popsal na začátku osmdesátých let David Kolb názorným cyklem. Podle Kolbova modelu probíhá učení zážitkem ve čtyřech důležitých krocích. kolbův cyklus
  1. zážitek získaný při řešení úkolu (aktivity
  2. zpětné ohlédnutí, ve kterém dojde k sumarizaci a zhodnocení jednotlivých kroků při řešení 
  3. zobecnění získaných poznatků a tvorba konceptu
  4. aktivní experiment na základě vytvořeného konceptu
Významnou součástí zážitkového vzdělávání je více či méně řízená diskuze účastníků o zážitku - review. Review může být podle typu a zaměření programu velmi rozmanité, od krátkého spontánního sdílení prožitku po aktivitě po praktickou cílenou facilitovanou diskuzi, svou délkou i významem přesahující samotnou aktivitu. V takovém review se zkušený lektor řídí Kolbovým cyklem a nenásilně účastníky provede ohlédnutím za aktivitou a zobecněním získaných poznatků. Nejkvalitnější review jsou završena tvorbou obecného konceptu řešení podobných situací.
V programech postavených na zážitkovém vzdělávání nejprve postavíme účastníky před úkol, který zdánlivě nesouvisí s pracovní činností. Při řešení předloženého úkolu se však často projeví obdobné chování nebo stereotypní postupy jako při pracovní činnosti, které mohou účastníci v review odhalit a dále s ním pracovat. Pro většinu populace je navíc zážitkové vzdělávání nejefektivnější formou učení. Poznatky získané prožitím učební situace si obvykle pamatujeme déle a lépe než poznatky přečtené nebo získané pasivním nasloucháním na přednášce.

Příběhy z praxe:
koučink, osobnostní  a manažerský rozvoj, teambuilding & outdoor training - to vše odborně s úsměvem, Tvorba webových stránek