Vzorový program pro střední školy


„ Snad každé dítě sní o dalekých zemích, pyramidách a královských palácích, neprostupných džunglích a vyprahlých pouštích, setkání s domorodci, leteckých dobrodružstvích, splouvání řek, kolem kterých byly položeny počátky civilizace. Vezmeme účastníky na dobrodružnou cestu kolem světa po jednotlivých světadílech, setkají se se zajímavostmi ze života jejich obyvatel a poznají významné kulturní památky… „
To vše prostřednictvím zážitkově-vzdělávacích aktivit sledujících nadefinované cíle Vaší školy.  Ztvárnění i instrukce ke všem aktivitám se ponesou v duchu celé legendy kurzu. Spojovacím článkem mezi jednotlivými hrami a dny bude kromě zastřešující legendy též vytváření společné mapy světa, vedení cestovatelských deníčků a soutěž o nejzdatnější cestovatele. Typ aktivit respektuje věkové složení účastníků a jejich sled vývoj skupiny, je navržení od poznávacích, seznamovacích a icebreakerových aktivit přes řešení problémů, komunikační a strategické hry, sportovní aktivity, kreativní dílny až po závěrečné rituály podtrhující vytvořenou atmosféru a slavnostní zakončení.


Celý kurz sleduje především tyto 3 cíle:
  • ÚCTA:
    Klademe důraz na rozvoj schopnosti naslouchat názorům druhých a přijímat společně vybrané nejlepší řešení. Přitom dbáme na vytvoření přátelské a uvolněné atmosféry. Při „cestování po jiných kontinentech“ se budou moci účastníci zážitkovou formou dozvědět o rozdílnosti životních podmínek v jiných částech světa a problémech, se kterými se potýkají.


  • ZODPOVĚDNOST:
    Účastníci poznají v aktivitách důležitost své role pro tým. Ponesou také odpovědnost za druhé, kteří se ocitnou v simulovaných situacích s omezenými schopnostmi (ztížený pohyb, šátek přes oči, zákaz mluvení).


  • VZTAHY:
    Úroveň vztahů bude prohlubovat promyšlený sled jednotlivých aktivit respektující týmovou dynamiku. Zaměříme na vnímání a podporu druhých, sdílení prožitků, skupinové reflektovaní úspěšného či neúspěšného výsledku. Pro vzájemné poznání všech účastníků se bude složení skupin v průběhu kurzu měnit.
koučink, osobnostní  a manažerský rozvoj, teambuilding & outdoor training - to vše odborně s úsměvem, Tvorba webových stránek