Výškové práce

Víte že
  • za práci ve výšce se považuje taková práce, při které se pracovník pohybuje výše než 1,5 metru nad zemí?
  • zaměstnavatel je povinen přijmout opatření k zabránění pádu zaměstnanců z výšky a je zároveň povinen zajistit dodržování těchto opatření?
  • zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci?
  • uvedené povinnosti se podle zákoníku práce vztahují i na podnikající fyzické osoby?
  • za nezajištění výše uvedených požadavků je možné uložit pokutu až do výše jednoho milionu Kč?

    a hlavně že

  • při nedodržení bezpečnostních pravidel při práci ve výškách spadnete většinou pouze jednou?


Školení bezpečnosti práce ve výškách
Je určeno všem pracovníkům, kteří vykonávají práce charakteru montáží na střechách, stožárech, mytí a oprav fasád, instalací reklam, prořezávání stromů apod.

Hlavním cílem školení je zajištění základních legislativních požadavků v oblasti bezpečnosti práce a prevence rizik (zákon 262/2006 Sb., nařízení vlády 362/2005 Sb.), vysvětlení a praktické osvojení bezpečných návyků pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou.
Školení obsahuje teoretickou část (seznámení s platnou legislativou, používanými materiály, technickými podmínkami použití jednotlivých zajišťovacích prostředků apod.) a praktickou část (ukázky a nácvik práce s lanem, používané uzly, výstup a sestup po laně apod.). Součástí školení je také seznámení s postupy při krizových situacích, pravidly pro dorozumívání a základy poskytování první pomoci.

Účast na školení není podmíněna žádným předcházejícím školením ani znalostmi problematiky. Základní znalosti v oblasti prací ve výškách jsou výhodou.

Cena je stanovena individuálně, podle typu kurzu a jeho rozsahu. Délka školení závisí na stupni znalostí účastníků a pohybuje se od 5 do 30 hodin. Kalkulaci Vám rádi provedeme na základě zjištění předchozích znalostí pracovníků a Vašich potřeb. Pro více informací nás kontaktujte na jiri.svoboda@alpinautic.cz
koučink, osobnostní  a manažerský rozvoj, teambuilding & outdoor training - to vše odborně s úsměvem, Tvorba webových stránek