Vyhláška 50/1978 Sb.

Tento značně „vousatý“, nicméně stále platný předpis nařizuje zaměstnavatelům zajistit příslušnou kvalifikaci všem zaměstnancům, kteří obsluhují elektrická zařízení, nebo na nich provádějí ostatní činnosti (práce, řízení činnosti, řízení provozu, projektování apod.)

Rozsah zajišťovaných činností:
Školení a ověření znalostí pracovníků, kteří obsluhují elektrická zařízení (§§ 3 a 4 vyhlášky č. 50/1978 Sb.)

Minimální odbornou způsobilost (§ 3 – pracovník seznámený) musí mít každý pracovník, který obsluhuje v organizaci jakékoliv elektrické zařízení s napětím vyšším než bezpečným. Jedná se např. o obsluhu zařízení informační a kancelářské techniky (počítače, tiskárny apod.), domácí spotřebiče (varné konvice, mikrovlnné trouby apod.), ruční elektrické nářadí a jiná zařízení. K získání této kvalifikace není potřebné žádné odborné vzdělání ani praxe.

Školení a zkoušky pracovníků pro 
  • činnost (§5 vyhlášky č. 50/1978)
  • samostatnou činnost (§6 vyhlášky č. 50/1978)
  • řízení činnosti (§7 vyhlášky č. 50/1978)
  • řízení činnosti prováděné dodavatelským způsobem a řízení provozu (§8 vyhlášky č. 50/1978)
  • samostatné projektování a řízení projektování (§10 vyhlášky č. 50/1978)
U těchto pracovníků je požadováno ukončené elektrotechnické vzdělání a minimální praxe. Ta je stanovena přílohou č. 1 vyhlášky 50/1978 Sb. a závisí na stupni ukončeného vzdělání a na požadované kvalifikaci.

Zkoušky a přezkoušení zajišťujeme i pro pracovníky, kteří vykonávají činnosti na určených technických zařízeních ve smyslu vyhlášky 100/1995 Sb.
koučink, osobnostní  a manažerský rozvoj, teambuilding & outdoor training - to vše odborně s úsměvem, Tvorba webových stránek