Jsme členy PSZV


Náš partner pro oblast CSR


Náš partner
v oblasti autodopravy


Náš partner
v oblasti personálního poradenství


Náš partner
v oblasti fyzioterapie a masáží

<seznamovací agentura náhodaSeznamovací agentura


Jsme na LinkedIn,
připojte se!

Učební styly

Motto: Diversity is the one true thing we all have in common. Celebrate it every day.
Jednu skutečnou věc máme všichni  společnou - různorodost. Oslavujme ji každý den.

Různě nejen vypadáme, také různě přistupujeme k informacím, které k nám přicházejí z našeho okolí. Každý člověk má svůj specifický osobní styl, kterým se informace zaznamenává a zpracovává, styl učení. David A.   Kolb ve svém modelu zážitkového učení  popsal čtyři základní orientace  získávání informací  (zkušenost, pozorování, konceptualizace a experimentování). Každý člověk může používat jednu nebo více orientací, obvykle však některé preferuje. Preferované orientace jsou základem osobního stylu učení. Při přípravě programu samozřejmě zohledňujeme specifické požadavky jednotlivých stylů a orientací. Orientace a styly učení názorně diagnostikuje Kolbův inventář učebních  stylů, který je vhodným doplňkem rozvojových kurzů.

kolbův cyklus

koučink, osobnostní  a manažerský rozvoj, teambuilding & outdoor training - to vše odborně s úsměvem, Tvorba webových stránek