Týmový koučink s Ing. Halkou Baláčkovou, MBA

 
Východiska a cíle setkání
 

Týmová spolupráce se stává rozhodujícím parametrem úspěchu firem, týmů a projektů. Manažeři i lidé jsou za poslední dobu dostatečně nasyceni individuálním rozvojem, otázkou však zůstává, jak potenciál jedinců využít v týmech, kde se střetávají různé zájmy, způsoby myšlení a cíle.

 

Týmový koučink je velmi účinným a rychlým řešením neboť pomáhá lidem rychle se v týmech sladit na stejnou notu, vzájemně si porozumět a hledat nové cesty naplnění společného potenciálu.

 

Na týmového kouče je tím však kladena celá řada nároků, které potřebuje zvládnout. Tento program vám pomůže odkrýt, co je při koučování týmů klíčové, jak dané dovednosti rozvíjet a umožní vám je prakticky si je vyzkoušet. Díky tomu se budete moci vydat na nesmírně zajímavou a objevnou cestu týmové spolupráce, která bude efektivnější, příjemnější a naplněná tvořivou, synergickou energii.

 
Obsah programu:
Týmový koučink v praxi

-          současná výkonnost většiny týmů a proč tomu tak je, co dnes týmy potřebují, „od soupeření k synergii“

-          příkladyz praxe, ve kterých situacích je možné týmový koučink uplatnit, dlouhodobý vs jednorázový týmový koučink

-          týmový kouč – interní nebo externí?

Příprava týmových koučovacích setkání

-          nastavení očekávání a cílů se zadavateli

-          výběr účastníků, jejich počet, má být šéf u toho a když ano, v jaké roli

-          motivace lidí k týmovému koučování, příprava pozvánky

-          kde, kdy a kolik času – další důležitá rozhodnutí

Úvod koučovacího setkání

-          naladění, jak navázat rychle a účinně kontakt s lidmi

-          práce s klienty – návštěvníky – stěžovateli a co dělat v nepříznivých situacích

-          kontrakt– techniky a nástroje pro uzavření kontraktu s týmem

-          dohoda pravidel a vyjasnění rolí – dojednání způsobu spolupráce, rolí a pozic všech zúčastněných, dodržování času, příspěvků a chování během setkání

-          jak poznám, že to mohu opravdu spustit? Signál „start“.

Vlastní koučování – postup k cíli

-          cyklistická versus golfová strategie, flexibilita v průběhu práce, hlídání času, změny programu

-          biorytmus skupiny - změna tempa a rytmu práce, FLOW, práce s jednotlivci, skupinami a celou skupinou

-          dovednosti dobrého facilitátora – jak zůstat v pozici kouče: naslouchání, otázky a vyjasňování, řešení sporů a konfliktů, zvládání emocí – sám u sebe a u jiných, jak o sebe pečovat

Nejlepší metody pro týmový koučink - tipy pro praxi

-          brainstorming(a brainwriting), myšlenková mapa

-          škála a kolo rovnováhy - jak měřit hodnoty na škále s týmem – praktické tipy a postřehy, využití moderovacích bodů

-          logické úrovně při práci s týmem, jejich využití a na co pozor

-          další zážitkové metody – vysvětlení, vlastní provedení, debriefing, čas a na co pozor

-          práce s obrazy, metaforami a příběhy

-          vize – mise – strategie – postup práce se skupinou, tipy, metody

-          jak NASA buduje týmy – krátké seznámení s metodou a využitím

 
Závěr a další kroky

-          akční týmový plán – nechte si čas!

-          dohoda o tom, co bude potom J

-          jak udělat silný závěr

-          následné kroky týmu v praxi, kontakt se zadavatelem, koučink leadera týmu

-          sledování přínosů a spokojenosti s výsledky v praxi – změna atmosféry a spolupráce týmu

-          kdy už mě nebudou potřebovat?

Metody práce s účastníky

Navázání na to, co již účastníci vědí z předchozích seminářů, praktické zkušenosti z práce týmového kouče, sdílení, nácvik technik ve skupinkách na případových i reálných tématech účastníků, diskuse, otázky, učení, zábava – vše metodami týmového koučinku. Hry a legrace – nedílná součást programu J

Délka programu:

2 dny, termín konání  - dle dohody
 

Ing. Halka Baláčková, MBA, PCC

 
koučink, osobnostní  a manažerský rozvoj, teambuilding & outdoor training - to vše odborně s úsměvem, Tvorba webových stránek