Nejbližší akce:
 
 
 
NLP PRACTITIONER
s certifikací The Society of NLP
M1 - 16.-18.2.2017
M2 - 16.-18.3.
M3 - 20-22.4.
Testival - 19.-20.5.
 
VÝCVIK
SPIRÁLNÍ INTEGRÁLNÍ DYNAMIKY
SDi
10.-11.5.2017
 
INTEGRAL GROWTH COACHING
IGC
Specifický výcvik koučů
ICF - 2017/18
               (Čt - So)
1. Modul 22.-24.9.2017
2. Modul 19.-21.10.2017
3. Modul 23.-25.11.2017
4. Modul 19.1.2018
  
 
 
 

Osobnostní a manažerský rozvoj

Připravili jsme pro vás dvě ucelené metodické řady rozvojových programů v oblastech koučinku a leadershipu, které jsou zaměřeny na postupný rozvoj potřebných schopností a dovedností manažerů, leaderů, koučů v rámci celé organizace. Jedná se o specificky zaměřené moduly, které na sebe navazují, staví na poznatcích z předchozích a vzájemně se doplňují. I přes tuto provázanost mohou fungovat zcela samostatně.


Obě roviny, koučink a leadership, se prolínají a prohlubují konkrétní kompetence v obou oblastech.

Metodická řada v oblasti Leadership je sestavena z logicky navazujících modulů, které je v rámci rozvojových potřeb manažerů, leaderů či firem možné realizovat i jednotlivě. První z nich se zaměřuje především na základní kompetence v oblasti vedení lidí v organizaci - situační styl vedení, motivace, zpětná vazba a další. Po osvojení těchto oblastí se účastníci učí lépe porozumět širšímu kontextu a souvislostem vedení lidí, zaměřit se na jejich specifické potřeby, situace, rozvoj emocionální a týmové inteligence, porozumění a praktickému využití hodnotových systémů ….

Moduly pro rozvoj v oblasti leadershipu dovršují tematické dílny, které jsou zaměřeny na sdílení zkušeností, poznatků a postřehů mezi účastníky, osobní růst a schopnost další práce sama se sebou. Tyto dílny je možné organizovat v rámci jedné organizace, velmi hodnotné jsou v případě, kdy se společně setkávají a společně tvoří leadeři z různých firem.

Koučování se v současné době stává běžnou součástí firemního života a základní úroveň znalosti procesu koučování – cíle, efektivní využití a případně i aktivní používání, dnes patří k doporučené standardní výbavě každého manažera. V oblasti leadershipu hraje koučink důležitou roli pro růst a představuje jednu z nejpokročilejších forem seberozvoje a rozvoje zaměstnanců. Týmový koučink podporuje jak tvůrčí a efektivní způsoby řešení problémů, tak proces rozvoje emocionální a týmové inteligence v učících se organizacích. Současným trendem se stává zavádění koučovací kultury napříč celou firemní strukturou.

Jednotlivé rozvojové moduly z oblasti koučinku mají širokou využitelnost napříč jednotlivými profesemi. Pro manažera představuje jeden z nástrojů vedení lidí, pro pracovníky působící ve sféře rozvoje lidských zdrojů je koučink jedním z klíčů k pochopení způsobů jak s nimi pracovat, pro interní i externí kouče nabízí mnoho praktických nástrojů pro různé oblasti praxe. Více informací naleznete v sekci koučink.
koučink, osobnostní  a manažerský rozvoj, teambuilding & outdoor training - to vše odborně s úsměvem, Tvorba webových stránek