Jsme členy PSZV


Náš partner pro oblast CSR


Náš partner
v oblasti autodopravy


Náš partner
v oblasti personálního poradenství


Náš partner
v oblasti fyzioterapie a masáží

<seznamovací agentura náhodaSeznamovací agentura


Jsme na LinkedIn,
připojte se!

Skupinová dynamika

Pro zajištění maximální efektivity práce s týmem nás vždy zajímá, v jaké fázi vývoje se tým právě nachází.

Vývojové fáze skupinové dynamiky:  Model vývojových fází týmu
 • 1. fáze - Start 
 • 2. fáze - Kvašení
 • 3. fáze - Vyjasnění
 • 4. fáze - Diferenciace
 • 5. fáze – Rozchod 
Vývoj schopnosti efektivní práce týmu v čase podle Bernsteina a Lodyho

1. Fáze – START
V první fázi, následující bezprostředně po vytvoření skupiny, se projevuje počáteční nejistota. Každý z členů skupiny přichází s jiným vstupním "kapitálem" tvořeným předchozími zkušenostmi a očekáváním věcí příštích. Tuto fázi můžeme popsat pomocí následujících hlavních charakteristik:
 • Nejistota jednotlivých členů skupiny
 • Zdrženlivost 
 • Zachovávání odstupu a ochrany 
 • Žádné pevné svazky mezi členy skupiny 
 • "Zaškatulkování" ostatních účastníků 
 • Hledání platných norem 
 • Projevy navyklých způsobů chování 
 • Testování vedoucího 
 • Minimální přejímání odpovědnosti
Jak můžeme skupinu v první fázi vývoje podpořit?
Program pro skupinu v první fázi je vhodné zaměřit především na rozvoj osobních vztahů. Pomocí aktivit zaměřených na odbourání prvotních rozpaků (icebreakers), zábavné aktivity a soutěží i aktivity orientované na vzájemné poznání jednotlivých členů skupiny. Díky aktivitám zaměřeným na legraci, zábavu a silný hodnotný zážitek získávají její účastníci první společné prožitky a společné pozitivní zkušenosti.
U programů pro skupiny v první fázi vývoje doporučujeme pečlivé zvážení rozsahu rozvojových cílů. Příliš široký rozsah může hodnotu programu degradovat a v konečném důsledku snížit efekt, který realizace programu přinese. Vhodně postavený, zážitkově a rozvojově vyvážený program, dokáže týmu ušetřit i několik týdnů i měsíců přechodného období, kdy rozpaky a hledání platných norem vztahů ve skupině výrazně brzdí start efektivní práce.

2. Fáze – KVAŠENÍ
V druhé fázi, ve které dochází v týmu k „boji o moc a kontrolu“, je koncepce a pečlivá příprava kvalitního zážitkového programu velmi choulostivá a důležitá. Tuto fázi vývoje týmu charakterizuje:
 • Členové se stávají osobnějšími
 • Vliv jednotlivce na dění
 • Diskuse o tématech a věcném obsahu problémů
 • Snaha o nalezení vlastní pozice
 • Kritika ostatních účastníků
 • Boj o status a jeho uhájení
 • Diskuse o chování vedoucího
 • Vytváření podskupin
Jak můžeme skupinu ve druhé fázi vývoje podpořit?
Ve druhé fázi vývoje týmu vhodné zážitkový program zaměřit především na stabilizaci situace v týmu. Kromě aktivit a jejich review zde zvlášť důležitou úlohu flexibilita, schopnost citlivě reagovat na podměty přicházející z týmu nebo reflexe jevů projevujících se na pozadí průběhu aktivit. Do programu je také možné zařadit teoretické bloky. Užitečným výsledkem programu je potom například vypracování pravidel vzájemné komunikace.


3. Fáze – VYJASNĚNÍ
Po překonání druhé fáze vývoje se skupina pomalu stává týmem v nejlepším slova smyslu. Fázi vyjasnění lze popsat:
 • Ústup vyhraněného konkurenčního chování členů skupiny
 • Otevřená komunikace
 • Vyšší intenzita spolupráce
 • Výměna nápadů a názorů
 • Ujasnění potřeb
 • Akceptování druhých
 • Rozvoj systému vztahů
 • Vytváření pocitu sounáležitosti
 • Budování mezilidských vztahů

4. Fáze - DIFERENCIACE
Ve čtvrté fázi dochází k definitivní proměně v tým s následujícími základními jevy:
 • Skupina plně schopná práce
 • Silná soudržnost skupiny
 • Identifikace jednotlivce se skupinou
 • Zvýšená ochota jednotlivce dávat
 • Pocit sounáležitosti
 • Akceptace odlišností osobnosti
 • Úkol skupiny na prvním místě
 • Samořízení skupiny 

5. Fáze - ROZCHOD
Poslední fází vývoje týmu je rozchod, konec fungování týmu.

Jak můžeme skupinu v poslední fázi vývoje podpořit?
Cíl programu určeného pro rozcházející se tým je obvykle odměna po vykonané společné práci. Takovýto program je potom možné složit například z čistě zážitkových aktivit bez hlubší rozvojové dimenze.

koučink, osobnostní  a manažerský rozvoj, teambuilding & outdoor training - to vše odborně s úsměvem, Tvorba webových stránek