Jsme členy PSZV


Náš partner pro oblast CSR


Náš partner
v oblasti autodopravy


Náš partner
v oblasti personálního poradenství


Náš partner
v oblasti fyzioterapie a masáží

<seznamovací agentura náhodaSeznamovací agentura


Jsme na LinkedIn,
připojte se!

Rozvojové programy

Prostřednictvím těchto programů rozvíjíme a posilujeme konkrétní kompetence jako je  leadership, naslouchání, prezentace a sebeprezentace, orientace na zákazníka a výkon nebo řízení změn. Rozvojové programy tvoří převážně aktivity zaměřené na společné řešení problému a strategické hry propojené s teoretickými vstupy nebo osobnostními testy . V review, které následuje po aktivitách, účastníci pod vedením zkušeného facilitátora hledají význam prožité aktivity a její možný přínos pro pracovní život. Rozvojové programy jsou vhodné pro menší skupiny přibližně do 20 účastníků.

Příklady programu:
Leadership
Orientace na zákazníka
Poskytování a příjímání zpětné vazby
koučink, osobnostní  a manažerský rozvoj, teambuilding & outdoor training - to vše odborně s úsměvem, Tvorba webových stránek