Jsme členy PSZV


Náš partner pro oblast CSR


Náš partner
v oblasti autodopravy


Náš partner
v oblasti personálního poradenství


Náš partner
v oblasti fyzioterapie a masáží

<seznamovací agentura náhodaSeznamovací agentura


Jsme na LinkedIn,
připojte se!

Příběh z praxe 2

V první polovině zážitkového programu byl skupině rozdělené na dvě části předložen úkol vyměnit si místa na různých stranách široké imaginární zdi se dvěma malými otvory. Účastníci vědí, že dotek zdi je penalizován.
Obě části skupiny nejprve samostatně probírají možnosti a vymýšlejí strategii jak zdí prolézt. Na jedné ze stran záhy prolezou první dva účastníci otvorem a pomáhají dalším účastníkům své části skupiny. Druhá část skupiny stále váhá a žádá o pomoc. Padá otázka, jestli si skupiny mohou pomáhat. Lektor krčí rameny a účastníci dojdou k názoru, že ano. Od této chvíle se rozbíhá čilá aktivita. Několik účastníků se v nastalé euforii v rychlém sledu dotýká zdi a jsou penalizováni. Průběh aktivity se zpomaluje a skupina se koncentruje. Těsně před dokončením jeden ze zatím méně aktivních účastníků upozorňuje, že jako poslední by uprostřed zdi měl zůstat někdo vyšší, kdo nejsnáze proleze oknem sám. Po krátké diskuzi na toto téma je určen poslední účastník a skupina úspěšně úkol dokončuje a jásá.

Review aktivity začíná zcela spontánně okamžitě po aktivitě, účastníci si jeden přes druhého sdělují pocity a zážitky. Po chvíli se skupiny trochu zklidní a na popud lektora prochází a analyzují aktivitu. Jako klíčové body účastníci označují počáteční úspěchy jedné části skupiny a odhalení možnosti spolupráce. V průběhu review, padnou také poznámky jako: „To je jako normálně, my ještě nevíme, co máme dělat a už se do toho vrháme.“ a „Když jsme byli rozdělení do dvou skupin, tak jsem si myslel, že je to soutěž.“
Skupina nakonec společně uzavře review závazkem, že příště bude dávat větší pozor na zadání - „Prostě se radši nejdřív zeptám, jestli tomu rozumím dobře a až pak budu řešit“
koučink, osobnostní  a manažerský rozvoj, teambuilding & outdoor training - to vše odborně s úsměvem, Tvorba webových stránek