Teambuilding, Outdoor training


Nabízíme programy zaměřené na osobnostní i profesionální růst jednotlivců, na zlepšení atmosféry a kvality práce týmů


Sekce Centra týmové spolupráce má v naší firmě nejdelší tradici. Specializujeme se na přípravu a realizaci diagnostických, rozvojových a motivačních programů pro pracovní týmy firem a institucí. Při realizaci všech typů rozvojových programů stavíme na využití metody zážitkové pedagogiky a na moderních diagnostických metodách. Naše programy jsou koncipovány tak, aby splnily cíle dané zadavatelem a pro každého z účastníků měly osobní přínos


Každý program, který připravujeme, je originálem a sleduje tři hlavní priority:
  1. Splnění zadaných cílů
    Podle představ zadavatele řadíme do programu aktivity, které obsahují prvky plánování, strategického postupu, rozhodování, delegování odpovědnosti. Zastoupení jednotlivých složek je zvoleno po dohodě se zadavatelem.
  2. Vytvoření vstřícné a přátelské atmosféry
    V našich programech ctíme otevřenost a individuální a otevřený přístup ke všem účastníkům. Atmosféra našich kurzů napomáhá dosažení stanovených cílů a prohlubuje sílu prožitku a pocit uspokojení, se kterými účastníci z kurzů odjíždějí.
  3. Bezpečnost
    Na zajištění bezpečnosti klademe mimořádný důraz. Při absolvování aktivit prosazujeme princip dobrovolnosti, zohledňujeme věkové složení týmu i individuální schopnosti účastníků (fyzické a psychické dispozice).
 

Uvedené priority jsou v souladu se zásadami Profesního sdružení pro zážitkové vzdělávání (PSZV), které je garantem bezpečnosti a kvality kurzů týmové spolupráce v České republice a jehož jsme zakládajícím členem.

V rámci doplňkových činností dále poskytujeme kompletní zajištění firemních akcí, jako jsou firemní konference, výjezdy, školení, promotion akce, firemní večírky atd.
koučink, osobnostní  a manažerský rozvoj, teambuilding & outdoor training - to vše odborně s úsměvem, Tvorba webových stránek