Jsme členy PSZV


Náš partner pro oblast CSR


Náš partner
v oblasti autodopravy


Náš partner
v oblasti personálního poradenství


Náš partner
v oblasti fyzioterapie a masáží

<seznamovací agentura náhodaSeznamovací agentura


Jsme na LinkedIn,
připojte se!

Orientace získávání informací

Orientace na konkrétní zkušenost
Lidé s tímto stylem jsou zaměřeni na situace, v nichž jsou vtaženi do zážitků a mohou se zaobírat bezprostředními lidskými situacemi v osobní rovině. Zdůrazňují pocity, jedinečnost a komplexnost současné reality; oproti teoriím a zevšeobecňování upřednostňují intuici, „umělecký" přístup jako protiklad k systematickému, vědeckému přístupu k problémům. Rádi vytvářejí dobré vztahy s lidmi a mají z toho potěšení. Rozhodují se intuitivně a fungují dobře v nestrukturovaných situacích. Oceňují vztahy s lidmi, vtažení do reálných situací, jsou otevření, přístupní novým věcem v životě, novým situacím.
 
Orientace na reflektivní pozorování
Lidé tohoto stylu jsou zaměřeni na pochopení smyslu idejí a situací tím, že je důkladně pozorují a nestranně, nezaujatě je popisují, komentují. Zdůrazňují pochopeni jako protiklad k praktickým aplikacím. Zaobírají se tím, co je pravda, jak se věci skutečně udály jako protiklad k tomu, co je praktické. Zdůrazňují reflexi jako protiklad k akci. Lidé s touto orientací rádi přemýšlejí o smyslu věcí, událostí, jevů a jsou dobří v odhadu jejich důsledků. Vynikají v nahlížení na věci z různých perspektiv. Při vytváření (tvorbě) názorů a závěrů se rádi spoléhají na svoje pocity a úvahy. Oceňují trpělivost, nestrannost a uvážlivá, promyšlená hodnocení.
 
Abstraktní konceptualizace
Lidé s tímto stylem jsou zaměřeni na používání logického uvažování a odborných koncepcí. Dávají přednost přemýšlení (uvažování) před pocity. Zaobírají se všeobecnými teoriemi na rozdíl od intuitivního přístupu. Mají radši vědecký než „umělecký" přístup k problémům. Jsou dobří při systematickém plánování, práci s abstraktními věcmi, pojmy a při kvantitativních analýzách. Oceňují přesnost, důslednost, strohost a disciplinu při analýze.
 
Aktivní experimentování
Lidé s tímto stylem jsou zaměřeni na aktivní ovlivňování jiných a na měnění situací. Upřednostňují praktické aplikace jako protiklad k reflektivnímu chápání. Jsou pragmatičtí, zaobírají se věcmi, které fungují jako protiklad k tomu, co je „absolutní pravda"; zdůrazňují akci jako protiklad k pozorování. Jsou dobří v tom, aby se věci uskutečnily (udělaly) a když se to podaří, jsou velmi spokojeni. Jsou ochotni přiměřené riskovat, aby dosáhli svých cílů. Oceňují, když mají vliv (a dopad) na svoje okolí a vidí v tomto konkrétní výsledky
koučink, osobnostní  a manažerský rozvoj, teambuilding & outdoor training - to vše odborně s úsměvem, Tvorba webových stránek