O nás

Jiří Svoboda
Spolumajitel a jednatel společnosti

Bezpečnostní garant, programový vedoucí a „kreativní guru“ firmy. Od roku 1999 se podílí na tvorbě koncepce našich teambuildingových programů. V současnosti se věnuje zejména oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a to jak pro interní potřebu firmy, tak i poskytováním těchto činností pro jiné subjekty.
V rámci odborné činnosti využívá dlouhodobé zkušenosti, získané při realizaci a zajištění bezpečnosti outdoorových aktivit. Je zakládajícím a aktivním členem bezpečnostní komise Sdružení pro zážitkové vzdělávání (www.pszv.cz)

Je držitelem následujících osvědčení a certifikátů:

Osvědčení odborně způsobilé osoby pro oblast BOZP podle zákona 309/2006 Sb.

Osvědčení odborné způsobilosti v elektrotechnice podle vyhlášky 50/1978 Sb.

Instruktor horolezecké techniky podle vyhlášky 324/1990 Sb.
(NV 362/2005 Sb.)

Samostatně nebo ve spolupráci se Sdružením elektrotechnických firem se podílel na realizaci následujících projektů:
 • Senát a Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR
  poradenství a konzultační činnost z oblasti ochrany spotřebitele a životního prostředí, zpracování připomínek a účast ve výborech při projednávání návrhů změn a doplňků k zákonům ČR, organizační a technické zajištění odborných aktivů k problematice bezpečnostních předpisů ČR
 • Ministerstvo životního prostředí ČR
  zpracování projektů pro certifikace nebezpečných elektrických výrobků a ekologické zacházení s akumulátory, primárními bateriemi a dalšími nebezpečnými elektrotechnickými výrobky, školení vedoucích referátů okresních úřadů
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
  projekty zavedení zálohového systému a recyklace nebezpečných elektrických výrobků
 • Hospodářská komora ČR
  zpracování připomínek k nařízením vlády ČR pro stanovené elektrické výrobky, zpracování připomínek k zákonu 179/2006 Sb.
 • Organizace a technické zabezpečení odborných seminářů -
  Senát parlamentu ČR, Varta, IBM ČR, Benzina, Elektrotechnický svaz český, Compaq, Hewlett Packard, Sun Microsystem aj.
koučink, osobnostní  a manažerský rozvoj, teambuilding & outdoor training - to vše odborně s úsměvem, Tvorba webových stránek