Individuální koučink

Metoda koučinku, na českém trhu relativně mladý přístup v oblasti rozvoje lidského potenciálu, nabízí své využití tam, kde pracujeme s principem úcty k druhému člověku a sebeúcty k sobě samému. Kouč je svým klientům partnerem, průvodcem na cestě rozvoje jejich potenciálu. Zcela respektuje individualitu klienta, přináší však otázky odhalující nové úhly pohledu na klientem vnímanou realitu. Kouč nabízí vzájemnou tvořivost a pomoc s řízením procesu změny, o kterou klient usiluje.


Pro koho je koučink určen?
Koučink je určen pro každého, kdo chce dosáhnout změny v nějaké oblasti a je ochoten do této změny investovat své úsilí a čas.


Pro koho určen není?
Koučink není určen pro ty, kteří očekávají, že nositelem změny bude kouč, případně pro ty, kteří žádnou změnu provádět nechtějí.
koučink, osobnostní  a manažerský rozvoj, teambuilding & outdoor training - to vše odborně s úsměvem, Tvorba webových stránek