Nejbližší akce:
 
 
 
INTEGRAL GROWTH COACHING
IGC
Specifický výcvik koučů
v souladu s kompetencemi EMCC - 2021
 
1. Modul 11-13.3.
2. Modul 8-9.
3. Modul 6-7.5.
4. Modul 3-4.6.
 
Hotel Pyramida - Praha
 
VÝCVIK
SPIRÁLNÍ INTEGRÁLNÍ DYNAMIKY
SDi
 
Připravujeme jaro-léto 2021
 
  
 
 
 

Stručné představení projektu

1.       Co to je 360° zpětná vazba?
Metoda objektivního hodnocení pracovního chování zaměstnanců nadřízeným, kolegy, podřízenými, případně business partnery. Součástí je také sebehodnocení.
 
2.       Jak to probíhá?
 • Vybraná skupina lidí podává zpětnou vazbu – vyplněním elektronického dotazníku
 • Zpracovává nezávislý zdroj mimo firmu
 • Výsledky jsou zprůměrovány s ostatními hodnotiteli, výstupy jsou tedy anonymní
 • Externí metodik zpracuje výslednou zprávu - silné stránky, potřeby pro rozvoj
3.       Je to pro mě bezpečné? Kdo se výsledné zprávy dozví
Výslednou zprávou se rozumí celkový zprůměrovaný výsledekze všech dotazníků konkrétního hodnoceného – nebude patrné ani kdo ani jak hodnotil. Je považovaná za důvěrný dokument.  Ve firmě tuto zprávu uvidí pouze hodnocený a externí zpracovatelé (J.Hruška, K.K.Svobodová, případně administrátoři, kteří výstupní zprávy zpracovávají a spolupracují jako garanti celého projektu)
·         Interní osoba odpovědná za rozvoj zaměstnanců – pro zpracování rozvojových plánu hodnocené skupiny, pro posílení žádoucích kompetencí
 • J.Hruška, K.K.Svobodová, případně naši konzultanti zapojení do spolupráce s IDIADA – kteří výstupní zprávy zpracovávají a spolupracují jako garanti celého projektu
 1. Jak to mám vyplnit?
o   Škála od 1 – 6
   • 1 nejhorší - nenaplňuje vůbec / nedělá nikdy
   • 6 nejlepší – naplňuje zcela / dělá vždy
o   Intuitivně – popřemýšlejte, jak se daná kompetence může projevovat na chování hodnoceného, případně jak může ovlivnit dojem z celého jeho pracovního týmu
o   Otevřeně – Vaše hodnocení nikomu neublíží naopak, může být velmi dobrou inspirací ke zlepšení – hodnocení je anonymní, vaše hodnoty budou zprůměrovány s ostatními
 
 1. Kdo bude hodnocen
Celkem cca 40 vedoucími nominovaných osob
·         Vedoucí jednotlivých regionů
·         Projektoví vedoucí
·         Další vybraní zaměstnanci
 
 1. Kdo bude hodnotit
§  Nejvyšší vedení
§  Manažeři vzájemně
§  Hodnocení sami sebe
§  Nominovaní kolegové
§  Externí klienti (business partneři)
 
 1. Jak mě 360tka zatíží časově?
          Vyplňování dotazníku trvá cca 15-30 minut na jednoho hodnoceného
 
8.       Jaký užitek to přinese pro IDIADA?
 • Představu o tom, jak jsou hodnocení zaměstnanci  vnímáni svým pracovním okolím
 • Pojmenování a představení klíčových manažerských kompetencí
 • Učíme se sebereflexi i srovnávání výkonu na základě společných klíčových kompetencí
 • Zjišťování rozvojových potřeb hodnocené skupiny zaměstnanců
9.       Jaký užitek to přinese pro hodnocené?
 • Objektivní zprávu o tom, jak jsou vnímáni
 • Pozitivní identifikování silných stránek
 • Inspirace - identifikace potřeb pro rozvoj
 • Posílení vztahů v týmu
 • Zvyšování manažerské kvality hodnocených
 • Podklady pro stanovení osobního rozvojového plánu
10.   Jaký užitek to přinese pro hodnotitele?
 • Možnost se projevit
 • Možnost podílet se na zlepšení kvalit manažerů, tedy potažmo svého týmu
 • Podíl odpovědnosti za rozvoj
 • Zlepšení péče o klienty
11.   Výstupy hodnocení
 • Individuální zpráva
  • Silné stránky souhrn,  doporučení pro rozvoj
 • Souhrnná zpráva
 • Podklady pro vytvoření individuálního rozvojového plánu hodnocených
 • Podklady pro vytvoření rozvojových plánu pro firmu jako celek
 
koučink, osobnostní  a manažerský rozvoj, teambuilding & outdoor training - to vše odborně s úsměvem, Tvorba webových stránek