Často kladené otázky Culture Scan

Vážení, nejčastěji kladené otázky k systému OnLine PeopleSCAN naleznete níže.

Otázky se týkají testu:
Culture Scan
Nejčastěji kladené otázky:
 1. Proč právě tento dotazník?
Výstupy z dotazníku podporují záměry komunikované zástupci Vašeho vedení v nedávné e-mailové komunikaci. Obecně lze říci, že data umožňují poznání, co je pro Vás v životě a práci důležité a jak jsou tyto Vaše potřeby naplněny v pracovním prostředí. Tyto údaje potom používáme při úvahách o lepší motivaci a vedení zaměstnanců (Vás J) – neboli lze je použít při úvahách, co zlepšit, abyste pokud možno všichni ve firmě dosahovali pracovních cílů a zároveň byli v práci co nejspokojenější.
 1. Kdo vaše výsledky uvidí a budete-li upřímní, nebude to pro Vás nebezpečné?
  Rádi bychom Vás ujistili, o tom, že Vaše individuální vstupy považujeme za důvěrné – tento materiál použijeme pouze pro generování skupinových výstupů, případně pro doporučení jak lépe s Vaší skupinou pracovat. Směrem k vedení budeme prezentovat pouze skupinové výsledky, Vaše individuální data uvidí pouze Honza Hruška a Lucka Popelková z naší firmy. Test přesto není anonymní – jmenná identifikace nám umožní získat data pro různě složené skupiny - proto prosíme o důvěru a vyplnění jmen dalších několika detailů. Jak sami uvidíte, dotazník není zaměřen na poměřování výkonu a kvality ale spíše na Vaši spokojenost v pracovním prostředí a hodnoty, které jsou pro Vás důležité. Není dobrých a špatných výsledků. Každý upřímně vyplněný dotazník má pro nás velkou hodnotu.
 2. Kolik času mi to zabere? Nebude mě někdo na něčem chtít nachytat?
  Na vyplnění 1 dotazníku si prosím vyčleňte alespoň 20-30 min klidu. Otázky na sebe nechte chvilku „zapůsobit“ a pak vyberte Vám nejbližší odpověď. V dotazníku nejsou žádné chytáky, v případě že se nebudete schopni plně identifikovat se žádnou z nabízených odpovědí, vyberte prosím tu nejblíže Vašemu pohledu na téma otázky, což prosíme, udělejte i v případě že by Vás některá z otázek přímo „dráždila“.
 3. Když už dotazníku věnuji čas, bude to k něčemu?
  Ano,
  výsledky které z dotazníků vyplynou se budeme společně spolu s vedením Vaší firmy dále zabývat. Vaše odpovědi nám poskytnou cenná data pro další práci. Od vedení Vaší firmy a máme přislíbeno, že se výsledky z jednotlivých skupin i ostatními výstupy dotazníků bude vážně zabývat.
 4. Mám se na koho obrátit o radu, nebudu-li si něčím jistý?
  Ano
  – níže najdete kontakt přímo na mne, případně Lucku Popelkovou.
Honza Hruška - jan.hruska@alpinautic.cz
Lucie Popelková - lucie.popelkova@alpinautic.cz
koučink, osobnostní  a manažerský rozvoj, teambuilding & outdoor training - to vše odborně s úsměvem, Tvorba webových stránek