Coaching Academy

Připravili jsme pro vás dvě ucelené metodické řady rozvojových programů v oblastech koučinku a leadershipu, které jsou zaměřeny na postupný rozvoj potřebných schopností a dovedností manažerů, leaderů, koučů v rámci celé organizace. Jedná se o specificky zaměřené moduly, které na sebe navazují, staví na poznatcích z předchozích a vzájemně se doplňují. I přes tuto provázanost mohou fungovat zcela samostatně.


Obě roviny, koučink a leadership, se prolínají a prohlubují konkrétní kompetence v obou oblastech.
 
Koučování se v současné době stává běžnou součástí firemního života a základní úroveň znalosti procesu koučování – cíle, efektivní využití a případně i aktivní používání, dnes patří k doporučené standardní výbavě každého manažera. V oblasti leadershipu hraje koučink důležitou roli pro růst a představuje jednu z nejpokročilejších forem seberozvoje a rozvoje zaměstnanců. Týmový koučink podporuje jak tvůrčí a efektivní způsoby řešení problémů, tak proces rozvoje emocionální a týmové inteligence v učících se organizacích. Současným trendem se stává zavádění koučovací kultury napříč celou firemní strukturou.

Jednotlivé rozvojové moduly z oblasti koučinku mají širokou využitelnost napříč jednotlivými profesemi. Pro manažera představuje jeden z nástrojů vedení lidí, pro pracovníky působící ve sféře rozvoje lidských zdrojů je koučink jedním z klíčů k pochopení způsobů jak s nimi pracovat, pro interní i externí kouče nabízí mnoho praktických nástrojů pro různé oblasti praxe.

Úvodem do koučinku je vstupní seminář, během kterého si účastníci utvoří jasnou představu o formách a cílech, o tom, k čemu je vhodný a k čemu naopak ne, jaký je rozdíl mezi koučem, terapeutem a mentorem-konzultantem. Výstupem je získání dostačující teoretické základny o této metodě a základních postupů pro efektivní práci s koučováním.

Navazujícím modulem na vstupní seminář je třídenní Seznámení s koučinkem, které je zaměřeno na poznání základních postupů, principů a získání základních praktických zkušeností, rozdělení nositelů odpovědnosti za proces a za výsledek, nastavení cílů a způsoby sledování užitku z koučinku.

Výcvik koučů je náročným, prakticky zaměřeným programem, který je designován přímo na míru pro skupiny externích i interních koučů. Specifický výcvik koučů je koncipován tak, aby naplnil akreditační požadavky dvou nejvýznamnějších asociací koučů – ČAKO – České asociace koučů a ICF – International Coaching Federation.

Zavedení a podpora koučovací kultury v rámci organizací spočívá v dlouhodobém procesu „vyladění“ práce s koučováním napříč firemní strukturou, trvalé podpoře všech úrovní koučinku - interní, externí, koučující manažeři.

Jako podpůrné nástroje, hodící se pro řadu programů, využíváme psychodiagnostické nástroje (Hogan Development Systems), 360° zpětnou vazbu, testy Spirální dynamiky (SDi) a další. Tyto nástroje, pro jejichž použití jsme plně kvalifikováni, využíváme především pro podporu rozvoje v oblastech sebepoznání a poznání druhých.
koučink, osobnostní  a manažerský rozvoj, teambuilding & outdoor training - to vše odborně s úsměvem, Tvorba webových stránek