BOZP

„Myslete na to, abyste mohli myslet i zítra“

Tímto sloganem se po celou dobu činností společnosti ALPINAUTIC s.r.o. snažíme důsledně řídit. V rámci Centra týmové spolupráce, které má v naší firmě nejdelší tradici, jsme realizovali stovky zážitkových kurzů a speciálních diagnostických, rozvojových a motivačních programů pro pracovní týmy firem a institucí. Prioritou při realizaci těchto aktivit pro nás bylo (a stále je) zajištění bezpečnosti účastníků i osob, které kurzy připravují – našich zaměstnanců. Od počátku naší činnosti tak pro zaměstnance zajišťujeme nejen povinná školení, která jsou stanovena platnou legislativou, ale také „nadstandardní“ školení, která zvyšují jejich odbornou způsobilost.

Před třemi lety jsme se rozhodli podělit o naše zkušenosti v této oblasti s ostatními zájemci z řad externích firem, kterým nabízíme služby zejména v následujících oblastech:
  • školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (obecná bezpečnost)
  • školení pracovníků pro práce ve výškách (nařízení vlády 362/2005 Sb.)
  • školení pracovníků pro činnost na elektrických zařízeních (vyhláška 50/1978 Sb.)
  • další činnosti v oblasti bezpečnosti práce (identifikace rizik, kategorizace prací, zpracování dokumentace apod.)

Garantem pro oblast BOZP je Jiří Svoboda, jednatel a bezpečnostní koordinátor ALPINAUTIC s.r.o.
koučink, osobnostní  a manažerský rozvoj, teambuilding & outdoor training - to vše odborně s úsměvem, Tvorba webových stránek