Jsme členy PSZV


Náš partner pro oblast CSR


Náš partner
v oblasti autodopravy


Náš partner
v oblasti personálního poradenství


Náš partner
v oblasti fyzioterapie a masáží

<seznamovací agentura náhodaSeznamovací agentura


Jsme na LinkedIn,
připojte se!

Bezpečnost

Zajištění bezpečnosti účastníků je prioritním kritériem, které při tvorbě a realizaci programů uplatňujeme. Vysoký bezpečnostní standard zajišťujeme kombinací několika faktorů:
  1. v přípravné fázi programu každý z účastníků dostává možnost vyjádření k vlastnímu zdravotnímu stavu a fyzické kondici. Sdělené údaje bereme v úvahu při koncipování programu. Tyto údaje považujeme za přísně důvěrné.
  2. na bezpečný průběh jednotlivých aktivit dohlíží tým kvalifikovaných instruktorů, kteří prošli odpovídajícím výcvikem a mají praktické zkušenosti z pedagogické nebo sportovní praxe.
  3. nedílnou součástí přípravy našich instruktorů jsou vstupní a pravidelná školení v oblasti zásad bezpečného jištění, prevence vzniku úrazu, poskytování první pomoci a ostatní školení k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
  4. realizaci aktivit, které se mohou jevit ze strany účastníků jako „rizikové“ (slaňování, skalní lezení, vysoké lanové překážky apod.), zajišťují instruktoři, kteří pro tyto aktivity absolvovali odborná školení nebo akreditované kurzy.
  5. používáme špičkový materiál předních tuzemských a světových výrobců, který splňuje bezpečnostní standardy dané technickými normami (ČSN EN) a doporučeními odborných svazů a asociací (Mezinárodní horolezecká asociace, Český horolezecký svaz apod.)
  6. jsme členy PSZV a dodržujeme stanovená bezpečnostní pravidla
ve spolupráci s naším smluvním partnerem poskytujeme účastníkům našich kurzů možnost úrazového připojištění. Tuto službu nabízíme automaticky, u převážné většiny programů je pojištění zahrnuto v ceně programu.

Ctíme základní bezpečnostní pravidlo:
„Mysli na to, abys mohl myslet i zítra!“

Pojištění 
Ve spolupráci s naším smluvním partnerem pojišťovnou Allianz, a.s. poskytujeme účastníkům našich kurzů možnost úrazového připojištění. Tuto službu nabízíme automaticky a pojištění účastníků je ve většině případů zahrnuto v ceně programu.
koučink, osobnostní  a manažerský rozvoj, teambuilding & outdoor training - to vše odborně s úsměvem, Tvorba webových stránek